РЕЗОЛЮЦІЯ ІІІ Міжнародної конференції «Хижі птахи України»

Логотип ІІІ міжнародної конференції «Хижі птахи України»

Конференція була організована Криворізьким державним педагогічним університетом, Черкаським національним університетом ім. Богдана Хмельницького, Українським центром дослідження хижих птахів.
Учасники ІІІ міжнародної конференції «Хижі птахи України»

Конференція проходила у м. Кривому Розі 24−25 жовтня 2008 р. на базі Криворізького державного педагогічного університету. В її роботі взяли участь близько 80 орнітологів, які представляли 63 установи та організації з України, Росії та Білорусі.

Пленарне засiдання ІІІ міжнародної конференції «Хижі птахи України»

У ході конференції працювали 4 секції: «Хижі птахи в екосистемах. Вивчення та охорона хижих птахів», «Статус та екологія окремих видів хижих птахів», «Міграції та зимівлі хижих птахів», «Хижі птахи в регіонах». Був проведений круглий стіл щодо сучасних можливостей презентації методів досліджень хижих птахів.

Доповіді та обговорення показали значне зростання інтересу біологічної науки до вивчення птахів ряду Соколоподібних, високий науково-методичний рівень досліджень різних аспектів їх екології, поширення та чисельності в Україні та прилеглих країнах, також турботу про збереження цих птахів у сучасних екосистемах.

Конференція ухвалила:

1) Звернути увагу орнітологів на ширше використання методик досліджень хижих птахів, які мінімізують негативний дослідницький вплив на них.

2) З метою сприяння фауністичним дослідженням створити Фауністичну комісію з хижих птахів України у складі В. І. Стригунова, А. А. Бокотея, В. В. Вєтрова, М. Н. Гаврилюка, С. В. Домашевського, Г. В. Фесенка. Доручити членам комісії розробити «Положення про Фауністичну комісію з хижих птахів України».

3) Сконцентрувати зусилля орнітологів України на вивченні питань, пов’язаних з хижими птахами:
− на дослідженні фауни хижих птахів Українських Карпат, Полісся та Поділля;
− інтенсифікувати роботи з моніторингу хижих птахів України, вивчення совоподібних, а також звичайних видів денних хижих птахів;
− розвивати дослідження біоценотичної ролі хижих птахів;
− ширше здійснювати роботи з приваблювання хижих птахів за допомогою штучних гніздівель.

4) Висловити підтримку проекту документа «Правила та норми охорони рідкісних хижих птахів, занесених до Червоної книги України», розробленому Українським товариством охорони птахів, та побажання ґрунтовно доопрацювати цей документ перед поданням до Державного управління лісового господарства.

5) У зв’язку із загостренням проблеми негативного ставлення голубоводів до хижих птахів, керуючись чинними законами України і нормами міжнародних конвенцій, ратифікованих Україною:
− звернутися з листом до Асоціації голубоводів України щодо неприпустимості знищення хижих птахів, як денних, так і нічних (сов);
− підготувати до друку статті про роль хижих птахів у природі та їх значення для людини і передати до бюлетеня «Вестник голубеводов» та інших видань;
− розробити методичні рекомендації щодо захисту порідних голубів від хижих птахів з урахуванням необхідності охорони останніх.

6) Орнітологам, зокрема членам Українського центру досліджень хижих птахів, активізувати пропагування охорони хижих птахів через видання і розповсюдження плакатів, листівок, буклетів тощо, а також використання засобів масової інформації.

7) Висловити вдячність керівництву Криворізького державного педагогічного університету, оргкомітету конференції, співробітникам і студентам, що брали в ній участь, за високий рівень забезпечення роботи конференції; особливо подякувати Ю. В. Милобогу за меценатську підтримку проведення конференції.

Ви маєте увійти, щоб коментувати.