# Моніторинг змієїда

Аналіз декотрих аспектів поведінки змієїда за результатами спостережень біля гніздових ділянок на півночі України

У нашому попередньому дописі був проведений аналіз деяких різновидів демонстраційної поведінки змієїдів (Circaetus gallicus) за результатами спостережень біля зайнятих гніздових ділянок у 2004-2021 рр. У даній роботі ми аналізуємо інші поведінкові аспекти, пов’язані з розмноженням птахів. Для цього застосовується той самий метод порівняння частот спостережень тієї чи іншої поведінки для різних пар і індивідуумів. Основною […]

Позначено:

Аналіз деяких різновидів демонстраційної поведінки змієїда за результатами спостережень на півночі України

Під час спостережень за гніздовими ділянками змієїдів у період 2004-2021 рр. ми фіксували різноманітну поведінку птахів, яку згодом стало можливо розділити на звичайну і таку, що справляє враження, навпаки, нетипової. В нашому попередньому дописі був детально викладений метод порівняння спостережень певної поведінки на прикладі відвідувань зайнятих гніздових ділянок змієїдів іншими особинами цього виду протягом сезону […]

Позначено:

Змієїд на півночі України. Відвідування зайнятих гніздових ділянок іншими змієїдами в різні періоди

У наших попередніх повідомленнях були наведені результати моніторингу розмноження змієїда (Circaetus gallicus), а також вибору та зміни гніздових ділянок і дерев. Окрім згаданих тем у процесі досліджень, що проводились протягом 2004-2021 років на території Київської, Чернігівської та Сумської областей, ми також фокусувалися на вивченні поведінки змієїда шляхом здебільшого прямих спостережень біля гніздових ділянок, а також […]

Позначено:

Гніздування змієїда на півночі України, вибір гніздових ділянок, зміна гніздових дерев

У нашому попередньому дописі ми наводили результати моніторингу розмноження змієїда (Circaetus gallicus) в північних областях України за 18 років (2004-2021). У цьому повідомлені ми проводимо аналіз окремих характеристик вибору гніздових дерев і гніздових ділянок змієїда за результатами спостережень у зазначений період. Отримані дані можуть бути використані при розробці рекомендацій щодо встановлення охоронних зон навколо гнізд […]

Позначено:

Продуктивність гніздування змієїда в трьох північних областях України в 2004-2021 роках

Згідно з Європейським Червоним списком птахів змієїд (Circaetus gallicus) належить до рідкісних видів хижих птахів, популяції яких повільно зростають, а їхній стан не викликає занепокоєння. У той же час вид включено до Червоної книги України. Починаючи з 2004 року нами проводиться моніторинг розмноження змієїда у Київській, Чернігівській та Сумській областях, у районах, що належать до […]

Позначено:

Спостереження за гніздуванням пари змієїдів у зоні відчуження Чорнобильскої АЕС у 2019-2020 роках

Змієїд (Circaetus gallicus) належить до рідкісних гніздових видів хижих птахів зони відчуження Чорнобильської АЕС. Прямі спостереження у сезон розмноження показують, що за щільністю гніздових територій змієїда зона відчуження не має суттєвих відмінностей від інших районів українського Полісся. Проте знахідки жилих гнізд цього виду в її межах не відомі з моменту аварії 1986 року. У рамках […]

Позначено: ,

Гнездование змееяда на севере Черниговщины

Черниговское Полесье – один из регионов Украины, наиболее подходящих для обитания змееяда. Обширные сосновые леса, перемежающиеся заболоченными открытыми пространствами, лугами, поймами рек, обеспечивают хищникам все необходимые условия для гнездования и охоты. Полесье раскинулось от границ Беларуси на севере до Ичнянского национального парка на юге. Эта местность богата как старыми соснами с раскидистыми кронами, удобными для […]

Позначено:

Спостереження за змієїдами біля їхніх гніздових ділянок

Приємно відзначити, що останнім часом птахолюби і фотографи-натуралісти виказують інтерес до змієїда, одного з найцікавіших хижих птахів України, а на мій суб’єктивний погляд — найцікавішого. Це, безумовно, позитивне явище. Крім того, задля ефективнішого моніторингу хижих птахів варто залучати більшу кількість спостерігачів. Але треба зазначити, що в сучасних умовах надмірний інтерес до цього птаха з боку […]

Позначено:

Некоторые результаты десятилетнего мониторинга змееяда на севере Украины

Представляем вашему вниманию данные по гнездовой биологии и линьке, полученные в результате 10-летнего мониторинга змееяда (Circaetus gallicus) на севере Украины, в Киевской, Черниговской и Сумской областях. За период 2004-2013 гг. было прослежено 40 случаев размножения у 9 различных территориальных пар змееяда: 7 в Киевской и по одной – в Черниговской и Сумской областях. Фото автора. […]

Позначено:

Результаты украинско-словацкой экспедиции на севере Украины

25.07 − 1.08.2010 г. состоялась совместная экспедиция Украинского центра исследований хищных птиц и орнитологов из Словакии, направленная на изучение хищных птиц на севере Украины. Нашими гостями были Мирослав Дравецки – координатор по малому подорлику в Словакии, Мирослав Легоцки – специалист по хищным птицам, сотрудник Национального природного парка “Словацкий Рай” (Slovak Paradise National Park), Милан Олекшак […]

Позначено: