Про Центр

ЗАДАЧІ УКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРУ ДОСЛІДЖЕНЬ ХИЖИХ ПТАХІВ:

  • покращення координації досліджень орнітологів, що займаються хижими птахами в Україні;
  • налагодження системи обміну інформації між орнітологами України та інших країн про успіхи у вивченні і охороні хижих птахів;
  • організація конференцій;
  • розробка і втілення програм моніторингу стану популяцій хижих птахів, публікація результатів наукових досліджень;
  • покращення інформованості місцевого населення, місцевих і центральних органів влади, мисливців, співробітників лісового та сільського господарства щодо проблем охорони хижих птахів через створення інформаційного Інтернет-сайту, видання брошур, плакатів, представлення матеріалів у мас-медіа;
  • покращення умов існування хижих птахів через проведення біотехнічних заходів.

Пріоритети віддаються, в першу чергу, видам, що знаходяться під загрозою в глобальному масштабі: моніторинг популяцій, збереження гнізд і місць гніздування з допомогою біотехнічних заходів, пропаганда охорони хижих птахів і сов серед населення, мисливців і працівників лісового господарства.

ОКРЕМІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ:

Організація і проведення конференцій:

Здійснення проектів:

  • Міжнародний проект «Балабан у степовій зоні України», разом з угорськими орнітологами (2012), при фінансовій підтримці фонду Rufford Small Grants.
  • Проект «Охорона популяції великого підорлика в лісовій зоні України» (2013-2014), при фінансовій підтримці фонду Rufford Small Grants.
  • Міжнародний проект «Продовження охорони балабана і степового біорізноманіття в Україні» (2016-2017), при фінансовій підтримці фонду Rufford Small Grants.