Інтерв’ю Балабан (2012) Балабан (2016-2017) Балабан (2018-2019) Бібліографія Бібліотека Біотехнія Великий підорлик (2013-2014) Великий підорлик (2015-2016) Відео Зимівлі хижих птахів Зустрічі. Конференції Контрабанда хижих птахів Кривий Ріг, 2008 Кривий Ріг, 2012 Кривий Ріг, 2019 Література Моніторинг хижих птахів Міграції хижих птахів Нові публікації Огляди Польові дослідження Проєкти Реабілітація хижих птахів Рекомендації Рецензії Розповіді Різне Супутникова телеметрія Супутникова телеметрія Фауністика Фото Хижі птахи України Хижі птахи і голубівники Хижі птахи і лісове господарство Хижі птахи і мисливці Хижі птахи і фотографи
GPS-GSM відстежування підорликів Відлов та кільцювання хижаків Зимові обліки орланів у ЧЗВ Мандри великих падальників Моніторинг змієїда Моніторинг орлана-білохвоста Обліки хижаків на міграції Осінньо-зимові обліки орланів Рудий шуліка в Україні Сичик-горобець в Україні Хижаки Рівненського заповідника Хижаки Чорнобильської зони

◄ Костюшин В.А.

Костюшин В.А.

Загальна iнформація / Контакт (vk@raptors.org.ua)

Основні роботи по тематиці хижих птахів

1. Костюшин В.А. Новые встречи “краснокнижных” видов птиц в Киевской области в 1994−1998 г. // Вестн. зоологии. − 1998. − №1−2. − С. 150.

2. Домашевский С. В., Костюшин В.А. Встреча курганника (Buteo rufinus) на зимовке в северной части Украины // Вестн. зоологии. – 2001. − Т. 35, № 3. – С. 88.

3. Костюшин В. А., Полуда А. М., Гаврилюк М. Н. Учеты водоплавающих птиц в районе Киева зимой 2001/2002 гг. // Беркут. − 2002. − Т. 11, вип. 2. − С. 263−265.

4. Домашевский С. В., Письменный К. А., Костюшин В. А. О гнездовании курганника в Украинском Полесье // Беркут. − 2005. − Т. 14, вып. 1. − С. 138−139.

5. Костюшин В.А., Полуда А.М. Учет водно-болотных птиц в окрестностях Киева зимой 2000/2001 гг. // Вестн. зоологии. – 2005. – Т. 39. – № 2. – С. 85-87.

6. Домашевский С. В., Костюшин В. А., Гаврилюк М. Н. Размещение и численность гнездящихся хищных птиц в нижнем течении р. Тетерев (Киевская область) // Совр. проблемы зоологии и экологии: Матер. междунар. конф. посвящ. 140-л основания Одесского нац. ун-та им. И.И. Мечникова, каф. зоологии ОНУ, Зоол. музея ОНУ и 120-й годовщине со дня рождения Засл. деятеля науки УССР, проф. И.И. Пузанова (22−25 апр. 2005 г., г. Одесса). − Одесса, 2005. − С. 74−75.

7. Костюшин В. А., Домашевский С. В. Видовой состав и численность хищных птиц на севере Украины в зимние периоды 2000 – 2003 гг. // Вестн. зоологии. − 2006. − Т. 40, №5. − С. 473−476.

8. Домашевский С. В., Костюшин В. А., Письменный К. А. Численность малого подорлика в пойме р. Ирпень (Украина) // Изучение и охрана большого и малого подорликов в Северной Евразии: Матер. V междунар. конф. по хищным птицам Северной Евразии (Иваново, 4−7 февраля 2008 г.). – Иваново: Иван. гос. ун-т, 2008. − С. 87−90.

9. Костюшин В. А., Домашевський С. В. Спостереження змієїда, Circaetus gallicus (Gm.), та підорлика малого, Aquila pomarina C.L. Brehm, у центральній частині Полісся в 2002−2006 рр. // Знахідки тварин Червоної книги України. – К., 2008. – С. 100.

10. Костюшин В. А., Попенко В. М., Сиохин В. Д. Орнитологическое обследование Нижнего Днепра в 2006−2007 гг. // Дніпровський екологічний коридор. Матеріали семінару «Дніпровський екологічний коридор: сучасний стан, проблеми та перспективи». − К., 2008. − С. 169−172.

11. Домашевский С. В., Костюшин В. А. Гнездование кобчика (Falco vespertinus L.) на юге Киевского Полесья // Новітні дослідження соколоподібних та сов. Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції «Хижі птахи України», м. Кривий Ріг, 24−25 жовтня 2008 р. − С. 120−121.

12. Домашевский С. В., Костюшин В. А., Письменный К. А. Гнездовая группировка курганника (Buteo rufinus (Cretzschm.) на юге Киевской области // Новітні дослідження соколоподібних та сов. Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції «Хижі птахи України», м. Кривий Ріг, 24−25 жовтня 2008 р. − С. 122−124.