# Хижаки Чорнобильської зони

Сучасний стан популяції пугача в Чорнобильській зоні відчуження

Пугач (Bubo bubo) на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника і зоні відчуження Чорнобильскої АЕС є рідкісним гніздовим птахом. Його дослідження на цій території ми проводимо багато років. У 2012 році вперше було виявлено гніздо пугача, а в 2021 знайдено нове місце гніздування. У даній публікації представлено узагальнення щодо сучасного стану популяції пугача в Чорнобильській зоні […]

Позначено:

Стан гніздової популяції орлана-білохвоста у Чорнобильській зоні відчуження у 2012-2021 роках

Матеріали, представлені у даній публікації, є результатом спостережень протягом 2012–2021 років, які, у свою чергу, продовжують аналогічні попередні дослідження (Домашевский и др., 2012). Для виявлення гнізд та територіальних пар орлана-білохвоста (Haliaeetus albicilla) використовували методику прочісування середньо- та старовікових лісових масивів, що примикають до водно-болотних угідь з відкритим плесом. Також використовували методику точкових обліків на майданчиках […]

Позначено: ,

Нові дані про гніздування пугача в зоні відчуження Чорнобильскої АЕС

У Чорнобильському біосферному радіаційно-екологічному біосферному заповіднику пугач (Bubo bubo) є рідкісним гніздовим видом. Раніше його відзначали в Яковецькому лісництві (в 1959 р.) і на сусідній території Дніпровсько-Тетерівського мисливського господарства (в 1955 р.) (Жежерін, 1969). У 1970-х рр. пугач також був зареєстрований у лісах уздовж р. Уж між селами Іллінці і Черевач (Рідкісні та зникаючі …, […]

Позначено:

Спостереження за гніздуванням пари змієїдів у зоні відчуження Чорнобильскої АЕС у 2019-2020 роках

Змієїд (Circaetus gallicus) належить до рідкісних гніздових видів хижих птахів зони відчуження Чорнобильської АЕС. Прямі спостереження у сезон розмноження показують, що за щільністю гніздових територій змієїда зона відчуження не має суттєвих відмінностей від інших районів українського Полісся. Проте знахідки жилих гнізд цього виду в її межах не відомі з моменту аварії 1986 року. У рамках […]

Позначено: ,

Мічення передавачами підорликів на півночі Київської області

У 2019 році Українським центром дослідження хижих птахів було розпочато реалізацію нового проекту з дослідження великого підорлика (Aquila clanga) на півночі Київської області за грантової підтримки ECOTONE TELEMETRY GRANT 2018. Його метою є вивчення переміщень великих підорликів за допомогою передавачів. Протягом березня – серпня 2019 року нами здійснювалися польові дослідження з метою перевірки відомих гнізд […]

Позначено: ,

Регистрации воробьиного сычика (Glaucidium passerinum) в Киевской области

Воробьиный сычик внесен в последнее издание Красной книги Украины (Башта, Кузьменко, 2009). На территории нашего государства этот вид обитает преимущественно в хвойных лесах Украинских Карпат. В последние десятилетия его стали очень редко регистрировать в северных участках Украинского Полесья на территориях, которые граничат с Беларусью и Россией, а это Сумская (Кныш, Бугаев, 2009), Черниговская (Домашевский, 2008), […]

Позначено: , ,

Исследования большого подорлика на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС

Благодаря спонсорской поддержке международного фонда Rufford Small Grants Foundation в 2015 стартовало продолжение проекта по изучению большого подорлика (Aquila clanga) в Украине. Мы продолжили наши исследования распространения и численности гнездовой популяции большого подорлика на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС с 23 по 26.06.2015 г. Фото авторов. Была проверена успешность гнездования гибридной пары подорликов, которая была […]

Позначено:

Продолжение исследования хищных птиц в зоне отчуждения ЧАЭС в мае 2012 года

Предварительные исследования в зоне отчуждения ЧАЭС нами были проведены в первой и второй декадах апреля 2012 г. Тогда мы проводили ночные учеты совообразных, в дневное время занимались поисками гнезд хищных птиц на специально выделенных участках лесных территорий. С 21 по 27 мая нами была осуществлена повторная экспедиция. Фото: С. Домашевский, С. Гащак В утреннее время […]

Позначено:

Исследования хищных птиц в зоне отчуждения ЧАЭС в апреле 2012 года

В апреле 2012 г. нами были продолжены исследования фауны, численности и особенностей экологии хищных птиц Чернобыльской зоны отчуждения. В этот раз работы проводились по программе “Изучение и выявление участков зоны отчуждения с ценными природными комплексами, заслуживающих наивысшего охранного статуса и их паспортизация”. Фото С. Домашевского Исследования были проведены в период с 2 по 8.04. Наибольшее […]

Позначено:

Результаты весенних учетов хищных птиц в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в марте 2011 года

Данная работа является продолжением наших исследований фауны хищных птиц зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Зона отчуждения Чернобыльской АЭС неизменно привлекает исследователей своей дикой, практически лишенной человеческой деятельности обстановкой, обилием различных групп зверей и птиц. Нам выпала возможность осуществить давнее желание – провести в данном районе поиски птиц отряда Совообразных. Учеты были проведены с 21 по 25.03.2011 […]

Позначено: ,