Інтерв’ю Балабан (2012) Балабан (2016-2017) Балабан (2018-2019) Бібліографія Бібліотека Біотехнія Великий підорлик (2013-2014) Великий підорлик (2015-2016) Відео Зимівлі хижих птахів Зустрічі. Конференції Контрабанда хижих птахів Кривий Ріг, 2008 Кривий Ріг, 2012 Кривий Ріг, 2019 Література Моніторинг хижих птахів Міграції хижих птахів Нові публікації Огляди Польові дослідження Проєкти Реабілітація хижих птахів Рекомендації Рецензії Розповіді Різне Супутникова телеметрія Супутникова телеметрія Фауністика Фото Хижі птахи України Хижі птахи і голубівники Хижі птахи і лісове господарство Хижі птахи і мисливці Хижі птахи і фотографи
GPS-GSM відстежування підорликів Відлов та кільцювання хижаків Зимові обліки орланів у ЧЗВ Мандри великих падальників Моніторинг змієїда Моніторинг орлана-білохвоста Обліки хижаків на міграції Осінньо-зимові обліки орланів Рудий шуліка в Україні Сичик-горобець в Україні Хижаки Рівненського заповідника Хижаки Чорнобильської зони

✦ Гаврилюк М.Н.

Гаврилюк М.Н.

Загальна iнформація / Контакт (mg@raptors.org.ua)

Основнi науковi публiкацiї по хижим птахам

1. Грищенко В.Н., Гаврилюк М.Н., Горошко О.А. О распространении змееяда (Circaetus gallicus) в Киевской обл. // Вестник зоологии. – 1993. – №3. – С. 88.

2. Грищенко В.Н., Гаврилюк М.Н. Приспособление крупных хищных птиц к гнездованию в изменившихся условиях среды // Матеріали 1-ї конф. молодих орнітологів України. – Чернівці, 1994. – С. 32-34.

3. Грищенко В.Н., Гаврилюк М.Н., Горошко О.А., Дремлюга Г.Н., Нечай И.И., Осавлюк Д.С. К распространению редких видов хищных птиц в Киевской области // Беркут. – 1994. – Т. 3, вип. 2. – С. 152-153.

4. Гаврилюк М.Н. Встречи орлана-белохвоста в районе г.Черкассы // Матеріали конференції. 7-9 квітня 1995р., м. Ніжин. – К., 1996. – С. 82-83.

5. Griscenko V.N., Gavrilyk M.N. Der Seeadler Haliaeetus albicilla am mittleren Dnepr // Populationsokologie Greifvogel- und Eulenarten. 3. – 1996. – 147-153.

6. Грищенко В.М., Гаврилюк М.Н. Гніздування орлана-білохвоста у Канівському заповіднику // Заповідна справа в Україні. – 1997. – Т. 3, вип. 1. – С.45.

7. Grishenko V., Gavrilyuk M. Present state of population of the White-tailed Sea Eagle (Haliaeetus albicilla) in Ukraine // 1-st meeting of the European Ornithological Union. Abstracts. – Bologna, 1997. – Р. 165.

8. Grishenko V., Gavrilyuk M. Present state of population of the White-tailed Sea Eagle (Haliaeetus albicilla) in Ukraine // Biologia e conservazione della fauna (Proc. 1-st Meeting of European Ornithol. Union). – 1998. – V. 102. – P. 288.

9. Гаврилюк М.Н. Про конфліктні міжвидові відносини орланів-білохвостів // Матер. 3 конф. молодих орнітологів України. – Чернівці, 1998. – С. 26-29.

10. Гаврилюк М.Н., Грищенко В.М. Екологія орлана-білохвоста в Черкаській області та деякі її зміни // Вісник Черкаського університету. Серія природничі науки. Вип. 5. – Черкаси, 1998. – С. 124-130.

11. Гаврилюк М.Н. Про способи полювання орлана-білохвоста Haliaeetus albicilla // Екологічні аспекти охорони птахів. Матер. 7 наради орнітологів Західної України, присвяч. пам. В. Дзедушицького. – Львів, 1999. – С. 24-26.

12. Gavrilyuk M., Grishchenko V. Breeding success of the White-tailed Eagle (Haliaeetus albicilla) in Ukraine in 1988-1998 // The Ring. (Abstracts of the 2-nd Meet. of European Ornithologists Union and 3-rd Internat. Shrike Symposium). – 1999. – V. 21, №1. – P. 142.

13. Gavrilyuk M., Grishchenko V. Analysis of nests of the White-tailed Eagle (Haliaeetus albicilla) in Ukraine // 3-rd Eurasian Conf. Of Raptor Research Foundation. Buteo. Suppl. – 1999. – P. 49.

14. Гаврилюк М.Н., Домашевський С.В., Русєв І.Т. Опис кладки з трьох яєць та випадки знахідок трьох пташенят у орлана-білохвоста в Україні // Вестник зоологии. – 1999. – №6. – С. 82.

15. Гаврилюк М.Н. Деякі аспекти поведінки та бюджети часу орланів-білохвостів, зимуючих на Середньому Дніпрі // Заповідна справа в Україні. – 1999. – Т.5, вип. 2. – С. 40-44.

16. Гаврилюк М.Н. Зимівлі орлана-білохвоста в Україні // Вісник Черкаського державного університету. Серія біологічні науки. – 1999. – Вип. 13.- С. 107-113.

17. Гаврилюк М. Національний план дій зі збереження орлана-білохвоста (Haliaeetus albicilla) в Україні // Національні плани дій зі збереження глобально вразливих видів птахів / О. Микитюк. – К.: СофтАРТ, 2000. – С. 133-143.

18. Gavrilyuk M., Grishchenko V. Current status of the White-tailed Eagle in Ukraine // Sea Eagle 2000. Agenda. Abstracts. List of participants. – Р. 49.

19. Гаврилюк М.Н., Грищенко В.Н. Современное состояние популяции орлана-белохвоста в Среднем Приднепровье // Беркут. – 2000. – №9(1-2). – С. 28-38.

20. Гаврилюк М.Н., Грищенко В.Н., Домашевский С.В., Лопарев С.А. Питание орлана- белохвоста на Среднем Днепре: предварительные результаты // Актуальные проблемы изучения и охраня птиц Восточной Европы и Северной Азии. Матер. междунар. конфер. – Казань, 2001. – С. 163-164.

21. Гаврилюк М.Н. Орлан-білохвіст в Україні: сучасний стан, біологія та охорона. – Автореф. дис. … к.б.н. – К., 2002. – 20 с.

22. Гаврилюк М.Н., Грищенко В.М. Аналіз гнізд орланів-білохвостів в Україні // Вісник Черкаського університету. Серія Біологічні науки. – Черкаси, 2002. – Вип. 39. – С. 15–21.

23. Гаврилюк М.Н., Грищенко В.М., Домашевський С.В. Моніторинг орлана-білохвоста Haliaeetus albicilla в Київській і Черкаській областях у 2001-2002 роках // Пріоритети орнітологічних досліджень. Матеріали і тези доповідей VІІІ наук. конф. орнітологів заходу України, присвяч. пам. Г. Бельке. – Львів-Кам’янець-Подільський, 2003. – С. 113-114.

24. Gavrilyuk M. Wintering of the White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla in Ukraine // 6-th World Conference on Birds of Prey and Owls. Budapest, Hungary, 18-23 May 2003. Abstracts. – P. 65.

25. Gavrilyuk M., Grishchenko V. Current status of the White-tailed Eagle in Ukraine // Sea Eagle 2000. Procceedings from an international conference at Bjorko, Sweden, 13–17 September 2000 / Helander B., Marquiss M. & Bowerman W. (eds.) – Stockholm: Swedish Society for Nature Conservation/SNF & Atta. 45 Tryckeri AB, 2003. – Р. 129–132.

26. Гаврилюк М.Н. Изменения численности орлана-белохвоста на территории Украины в ХХ ст. и возможные их причины // Беркут. – 2004. – №13(2). – С. 205-225.

27. Домашевский С.В., Костюшин В.А., Гаврилюк М.Н. Размещение и численность гнездящихся хищных птиц в нижнем течении р. Тетерев (Киевская область) // Современные проблемы зоологии и экологии: Матер. междунар. конф. посвящ. 140-л основания Одесского национального университета им. И.И. Мечникова, кафедры зоологии ОНУ, Зоологического музея ОНУ и 120-й годовщине со дня рождения Засл. деятеля науки УССР, проф. И.И. Пузанова (22-25 апр. 2005 г., г. Одесса). – Одесса, 2005. – С. 74-75.

28. Грищенко В.Н., Гаврилюк М.Н. Материалы по экологии серой неясыти в Каневском заповеднике // Заповідна справа в Україні. – 2006. – №12(2). – С. 51-53.

29. Домашевський С.В., Вєтров В.В., Мілобог Ю.В., Гаврилюк М.Н. Спостереження підорлика малого, Aquila pomarina C.L. Brehm, у Карпатах у 2005 р. – Знахідки тварин Червоної книги України. – К. – 2008. – С. 84-85.

30. Гаврилюк М.Н. Кадастр місць гніздування орлана-білохвоста, Haliaeetus albicilla (L.), в Україні. – Знахідки тварин Червоної книги України. – К. – 2008. – С. 37-42.

31. Гаврилюк М.Н. Кадастр місць зимівлі орлана-білохвоста, Haliaeetus albicilla (L.), в Україні за 1994-2006 рр. – Знахідки тварин Червоної книги України. – К. – 2008. – С. 43-48.

32. Гаврилюк М. Н., Грищенко В. М. Продуктивність розмноження орлана-білохвоста в Україні в 1988−2008 рр // Новітні дослідження соколоподібних та сов. Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції «Хижі птахи України», м. Кривий Ріг, 24−25 жовтня 2008 р. − С. 79−85.

33. Гаврилюк М. Н. Орлан-білохвіст // Червона книга України. Тваринний світ / За ред. І. А. Акімова. − К. : Глобалконсалтинг, 2009. − С. 432.

34. Ветров В. В., Гаврилюк М. Н., Домашевский С. В., Милобог Ю. В. Современное состояние популяции малого подорлика, Aquila pomarina (Falconiformes, Aves), в Украинских Карпатах // Вестник зоологии. − 2009. − Т. 43, №5. − С. 457−464.

35. Домашевский С. В., Ветров В. В., Милобог Ю. В., Гаврилюк М. Н. Результаты учетов гнездящихся хищных птиц в Карпатском регионе Украины // Troglodytes. Праці Західноукраїнського орнітологічного товариства. – Львів, 2010. – Вип. 1. – С. 44−46.

36. Гаврилюк М., Домашевський С., Грищенко В. Результати роботи над проектом із моніторингу орлана-білохвоста в 2006−2009 рр. у районі Кременчуцького водосховища // Бюлетень: Збереження та охорона орлана-білохвоста в Україні. Моніторинг та охорона орлана-білохвоста у зимові періоди 2006−2009 років: підсумки. − К., 2010. − Вип. 3. − С. 6−11.

37. Грищенко В. Н., Гаврилюк М. Н. Орлан-белохвост в Каневском заповеднике и его окрестностях // Хищные птицы в динамической среде третьего тысячелетия: Тр. VI Междунар. конф. по соколообразным и совам Северной Евразии, г. Кривой Рог, 27–30 сентября 2012 г. – Кривой Рог: Изд. ФЛ-П Чернявский Д.Л., 2012. – С. 335–340.

38. Prommer M., Milobog Yu., Gavrilyuk M., Vetrov V., Bagyura J. Relationship between the Central and East European Saker falcon populations based on results of ringing schemes and satellite-tracking // Хищные птицы в динамической среде третьего тысячелетия: Тр. VI Междунар. конф. по соколообразным и совам Северной Евразии, г. Кривой Рог, 27–30 сентября 2012 г. – Кривой Рог: Изд. ФЛ-П Чернявский Д.А., 2012. – С. 434–445.

39. Гаврилюк М. Н., Илюха А. В., Борисенко Н. Н. Осенняя миграция соколообразных в районе Кременчугского водохранилища // Хищные птицы в динамической среде третьего тысячелетия: Тр. VI Междунар. конф. пПо соколообразным и совам Северной Евразии, г. Кривой Рог, 27–30 сентября 2012 г. – Кривой Рог: Изд. ФЛ-П Чернявский Д.А., 2012. – С. 466–473.

40. Гаврилюк М. Н., Домашевский С. В. История формирования и современное состояние зимовок обыкновенного канюка в Украине // Канюки Северной Евразии: распространение, состояние популяций, биология: Тр. VI Междунар. конф. по соколообразным и совам Северной Евразии, г. Кривой Рог, 27–30 сентября 2012 г. – Кривой Рог:ООО «Центр-Принт», 2012. – С. 22–35.

41. Гаврилюк М. Н., Домашевский С. В., Ветров В. В. Результаты учетов зимующих хищных птиц в центральной части Крымского полуострова в 2010 г. // Птицы и окружающая среда: Сб. научных работ / Под ред. Русева И.Т., Стойловского В.П., Корзюкова А.И., Кивганова Д.А. – Одесса: Апрель, 2013. – С. 52-58.

42. Prommer M., Milobog Yu., Gavrilyuk M., Vetrov V. Juvenile dispersal of Saker Falcons in Ukraine according satellite telemetry // Вісник Черкаського університету. Серія Біологічні науки. – Черкаси, 2014. – Вип. 36 (329). – С. 129-134.

43. Domashevsky S., Gavrilyuk M., Milobog Yu., Vetrov V. Current status of the Lesser Spotted Eagle in Ukraine // Slovak Raptor Journal. – 2015. – Vol. 9, Is. 1. – Р. 92-93.

44. Гаврилюк М. Н., Ілюха О. В., Борисенко М. М. Видовий склад та чисельність соколоподібних в агроландшафтах Середнього Придніпров’я в зимові періоди 2011-2014 рр. // Вісник Черкаського університету. Серія Біологічні науки. – 2015. – №19. – С. 49-54.

45. Гаврилюк М. Н., Кайстро В. Ю., Ралдугіна О. І. Знахідка лучного луня (Circus pygargus) на гніздуванні в Черкаській області // Беркут. – 2017. – Т. 26, вип. 1. – С. 71-72.

46. Панчук О.С., Лясківський В.М., Гаврилюк М.Н. Заліт білоголового сипа (Gyps fulvus) у Київську область // Беркут. – 2017. – Т. 26, вип. 1. – С. 64.

47. Prommer M., Myloboh Y., Gavrilyuk M., Bagyura J. Movements of Satellite-tracked Saker Falcons (Falco cherrug) in Ukraine: juvenile dispersal, migration, wintering, threats and relations to the Central-European Population // Birds of prey of Ukraine and surrounding territories: Abstract book of the V International Conference of Working group of Birds of Prey and Owls of Ukraine, Kryvyi Rih, 14-17 November 2019. – Kryvyi Rih, 2019. – P. 36.

48. Gavrilyuk M. Wintering of the White-tailed Eagle near poultry farms on the Middle Dnieper // Birds of prey of Ukraine and surrounding territories: Abstract book of the V International Conference of Working group of Birds of Prey and Owls of Ukraine, Kryvyi Rih, 14-17 November 2019. – Kryvyi Rih, 2019. – P. 48.

49. Олексенко В. Є., Борисенко М. М., Гаврилюк М. Н. Новий випадок гніздування лучного луня (Circus pygargus) у Черкаській області // Беркут. – 2019. – Т. 28, вип. 1-2. – С. 75.