Засновники центру

Вєтров Віталій Володимирович » Вiдправити листа – vv@raptors.org.ua

Віталій ВєтровОсвіта:
Вища, Луганський педагогічний інститут (1985).

Аспірантура:
Київський державний університет (1986-89).

Основні наукові інтереси:
– Хижі птахи р. Сіверський Донець та іх охорона (Схід України і суміжних територій Росії), (1983-2008).
– Птахи Луганської областї і суміжних територій (1983-2008).
– Сучасний стан хижих птахів степової зони України (2001-2008).
– Біологія пугача (Bubo bubo) на Сході України (1999-2008).

Автор більш ніж 80 наукових публікацій. Основнi з них.
Результати досліджень доповідалися більш ніж на 50 наукових конференціях та нарадах, у тому числі на 14-ти за кордоном:
1993 – Будапешт, Мадьярщина; 1995 – Бодахос, Іспанія; 1996 – Юрмала, Латвія; 1996 – Урбіно, Італія; 1998 – Кісловодськ, Росія; 1998 – Мідрант, ПАР; 2000 – Лахор, Пакістан; 2001 – Уланбатор, Монголія; 2002 – Гронинген, Голандія; 2003 – Пенза, Росія; 2003 – Будапешт, Мадьярія; 2005 – Тиргу-Муреш, Румунія; 2006 – Софія, Болгарія; 2008 – Иваново, Росія.

Керівництво проектами:

 1. 1996 – Інвентаризація гнізд орла-могильника в Україні.
 2. 1997 – Інвентаризація заповідних територій Сходу України.
 3. 1997 – Інвентаризація балабана (Falco cherrug) на південному сході Росії.
 4. 1998-1999 – Облік чисельності і визначення місць проживання балабана в Україні.
 5. 2001-2007 – Сучасний стан хижих птахів степової зони України.
 6. 2005 – «Малий підорлик – крилатий символ Карпат» – вивчення поширення та численності малого підорлика в Українських Карпатах.
 7. 2006 – Збереження балабана на приоритетних месцях гніздування в Україні (установка штучних гніздовій на опорах ЛЕП).
 8. 2006 – Визначення кордонів ареалу та облік чисельності балабана на сході України і в суміжних районах Росії.
 9. 2007 – Збір зразків на ДНК-аналіз Кримської популяції балабанів.

Гаврилюк Максим Никандрович » mg@raptors.org.ua

Максим ГаврилюкОсвіта:
Вища, закінчив Черкаський державний університет (1996).

Вчене звання, науковий ступінь:
Кандидат біологічних наук, доцент.

Місце роботи:
Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького.

Посада:
Директор Інститу природничих наук Черкаського національного університету.

Основні наукові інтереси:
сучасний стан та формування орнітофауни Середнього Придніпров’я, екологія та поширення хижих птахів Середнього Придніпров’я, біологія орлана-білохвоста в Україні, екологія та охорона балабана.
Автор понад 100 наукових публікацій. Основнi з них.

Тема кандидатської дисертації:
Орлан-білохвіст в Україні: сучасний стан, біологія та охорона. – К.: Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, 2002.

Конференції:
Результати досліджень доповідались на більше ніж 10 наукових конференціях, у тому числі міжнародних: 2-nd Meet. of European Ornithologists Union (Gdansk, Poland, 1999); Sea Eagle 2000 (Sweden, 2000); 6-th World Conference on Birds of Prey and Owls (Budapest, Hungary, 2003); V Міжнародна конференція по хижим птахам Північної Євразії (Іваново, Росія, 2008); XIII Міжнародна орнітологічна конференція Північної Євразії (Оренбург, Росія, 2010); VI Міжнародна конференція по соколообразним і совам Північної Євразії (Кривий Ріг, Україна, 2012), Міжнародна конференція по оновленню Європейського Плану дій по малому підорлику (Балеа Каскада, Румунія, 2013), Міжнародна конференція по охороні малого підорлика (Кошицька Бела, Словаччина, 2014).

Участь у робочих групах:
Робоча група по охороні балабана (Saker Falcon Task Force) (Абу-Дабі, ОАЕ, 2012; Абу-Дабі, ОАЕ, 2014).

Участь у проектах:

 1. Міжнародна ІВА – програма (1994-1999) – визначення територій що мають важливе значення для птахів.
 2. Міжнародний проект «Малий підорлик – крилатий символ Карпат» (2005) – вивчення поширення та численності малого підорлика в Українських Карпатах.
 3. Проект зі збереження ключових місць зимівель орлана-білохвоста в Україні (2006-2008).
 4. Міжнародний проект «Охорона балабана в українському степу: розгляд проблеми, оцінка ризиків та імлементація заходів охорони»/«Conservation of the Saker Falcon in the Ukrainian Steppes: Survey, Risk Assessment and Implementing Conservation Measures» (2012).
 5. Міжнародний проект «Продовження дослідження балабана та охорона степового біорізноманіття в Україні»/«Continuation of Saker Falcon and Steppe Biodiversity Conservation in Ukraine» (2015-2017).

Домашевський Сергій Володимирович » sd@raptors.org.ua

Сергій ДомашевськийОсвіта:
Вища, закінчив у 2002 році Ніжинський державний педагогічний університет.

Вчене звання, науковий ступінь:
Кандидат біологічних наук (2021).

Місце роботи:
Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник (науковий співробітник).

Основні наукові інтереси:
Сучасний стан та формування орнітофауни хижих птахів на півночі України, екологія та поширення хижих птахів в Україні, біологія великого та малого підорликів в Україні;
Автор понад 150 наукових публікацій. Основнi з них.

Брав участь у 18 наукових конференціях, в тому числі міжнародних: Work group study and conservation Saker Falco of Europe (Hungary, 2005); Work group study and conservation Lesser Spotted Eagle of Carpathians mountains (Roumania, 2005); Міжнародна конференція по вивченю та охороні орла могильника (Bulgaria, 2006); V Міжнародна конференція по хижим птахам Північної Євразії (Іваново, Росія, 2008); Міжнародна конференція по охороні великого підорлика (Польша, 2012); VI Міжнародна конференція по соколообразним і совам Північної Євразії (Кривий Ріг, Україна, 2012); Міжнародна конференція для поновлення Європейського Плану Дій для малого підорлика (Румунія, Сібіу, 31.10-2.11.2013); Международная конференция, посвященная заключительным итогам LIFE проекта по изучению и охране большого подорлика (Aquila clanga) в Польше и в Европе, 27-28 января, Бебжанский национальный парк; Международная конференция по сохранению малого подорлика (Aquila pomarina), 25-27 сентября 2014 года, KošickaBela, Словакия.

Участь у проектах:

 1. Вивчення поширення та чисельності деркача в Україні (2000-2002).
 2. Міжнародна ІВА – програма (1994-1999) – визначення територій що мають важливе значення для птахів.
 3. Міжнародний проект «Малий підорлик – крилатий символ Карпат» (2005) – вивчення поширення та численності малого підорлика в Українських Карпатах.
 4. Українсько-мадьярський проект по вивченню подібності ДНК орла-могильника української та мадьярської гніздових популяцій (2006).
 5. Проект зі збереження ключових місць зимівель орлана-білохвоста в Україні (2006-2008).
 6. Міжнародний проект по охороні та вивченню дрофи-красотки в Казахстані (2011-2017).
 7. Міжнародний проект по охороні та вивченню дрофи-красотки в Узбекістані (2017-2020).
 8. Координував проект: Охорона популяції великого підорлика (Aquila clanga) у лісовій зоні України (2013-2014).
 9. Міжнародний проект «Полісся без кордонів».

Костюшин Василь Анатолійович » vk@raptors.org.ua

Василь КостюшинК. б. н., завідуючий відділом моніторингу та охорони тваринного світу Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України.

Милобог Юрій Валерійович » ym@raptors.org.ua

Юрій МилобогОсвіта:
Вища, закінчив Криворізький державний педагогічний університет (1997).

Вчене звання, науковий ступінь:
Кандидат біологічних наук (2012).

Місце роботи:
Криворізький національний університет.

Посада:
Старший викладач кафедри зоології.

Основні наукові інтереси:
Вивчення хижих птахів України, сучасний видовий склад, чисельність, територіальний розподіл.
Автор більше 40 публікацій. Основнi з них.

Тема кандидатської дисертації:
Милобог Ю.В. Соколоподібні (Falconiformes) степової зони України: видовий склад, територіальний розподіл, динаміка чисельності та охорона: Автореф. дис… канд. біол. наук: 03.00.08 / Інститут зоології ім. І. Шмальгаузена. – К., 2012. – 24 c.

Конференції:
Результати досліджень доповідались на більше ніж 10 наукових конференціях та нарадах, у тому числі міжнародних: 3th European Ornithologists’ Union Conference (Groningen, Netherlands, 2001); нарада «План действий по степному луню” (Москва, Росия, 2002); 6-th World Conference on Birds of Prey and Owls (Budapest, Hungary, 2003); ІV Міжнародна конференція по хижим птахам Північної Євразії (Пенза, Росія, 2003); Міжнародна конференція по хижим птахам Північної Євразії (Іваново, Росія, 2008); XIII Міжнародна орнітологічна конференція Північної Євразії (Оренбург, Росія, 2010); VI Міжнародна конференція по соколообразним і совам Північної Євразії (Кривий Ріг, Україна, 2012).

Участь у проектах:

 1. Міжнародний проект «Малий підорлик – крилатий символ Карпат» (2005) – вивчення поширення та численності малого підорлика в Українських Карпатах.
 2. «Збереження балабана на пріорітетних місцях гніздування в Україні» (2006).
 3. Збір зразків на ДНК-аналіз Кримської популяції балабанів (2007).
 4. Міжнародний проект «Охорона балабана в українському степу: розгляд проблеми, оцінка ризиків та імлементація заходів охорони»/«Conservation of the Saker Falcon in the Ukrainian Steppes: Survey, Risk Assessment and Implementing Conservation Measures» (2012).
 5. Міжнародний проект «Продовження дослідження балабана та охорона степового біорізноманіття в Україні»/«Continuation of Saker Falcon and Steppe Biodiversity Conservation in Ukraine» (2015-2017).