Міграція великих підорликів територією України (за даними стеження за допомогою передавачів)

Підорлик великий (Aquila clanga) за критеріями МСОП належить до уразливих видів. В Україні він залишається одним з найменш вивчених хижих птахів. Його чисельність оцінюють лише в 10-20 пар (Домашевський, 2009). У той же час через територію України мігрують підорлики, що гніздяться у більш північних регіонах – Білорусі та країнах Балтії. Зокрема, в Білорусі гніздиться 90-120 пар цього виду (Домбровский, 2009). Однак візуальних спостережень, що дозволяють охарактеризувати терміни та шляхи міграції великих підорликів територією України, дуже мало.

У 2017 році в Білорусі було реалізовано проект мічення великих підорликів передавачами, який дозволяє отримати нові дані щодо цього питання. Основними виконавцями проекту стали знані фахівці великих підорликів – Уло Вялі (Естонія) та Валерій Домбровський (Білорусь). Більш детально про мічення птахів можна прочитати на сайті «Ахова птушак Бацькаўшчыны». Крім того, раніше в Естонії було надіто передавачі на 3-х великих підорликів. Результати стеження за переміщеннями цих птахів доступні на сайті.

Нами у цьому повідомлення проаналізовано осінні переміщення 9 підорликів – 6 з Білорусі та 3 – з Естонії. Усі білоруські підорлики були відловленими дорослими у гніздовий період 2017 року. Підорликам з Естонії передавачі було надіто багато років тому, станом на 2017 рік вони є дорослими.

Серед 9 птахів 8 обрали південний напрямок міграції та один – південно-західний (він оминув територію України).

Початок міграції у різних особин досить відрізнявся – вони залишали свою гніздову територію в період 6 вересня – 6 жовтня. Але більшість птахів це зробили у третій декаді вересня. Першим почав осінню міграцію 6 вересня дорослий самець Blond. Він пролетів територією Житомирської, Рівненської та Хмельницької областей, після чого 14 вересня швидко, за один день, повернувся на гніздову територію. Через 4 дні він знову почав міграцію у південному напрямку.
Міграція великих підорликів територією України була доволі розтягнутою – тривала у період з 6 вересня до 25 жовтня. Однак більшість птахів мігрували в третій декаді вересня – першій декаді жовтня. Тривалість перебування на території України різних птахів становила від 3 до 13 днів (у середньому 8 днів). Мігруючі птахи пролітали головним чином територією Західної України, що у цілому відповідає найкоротшому шляху від місць гніздування до місць зимівлі. Під час міграції підорлики зупинялися на 1-3 дні для відпочинку (та, ймовірно, годування) на території України, тому територія нашої країни має вагоме значення для збереження цього рідкісного виду під час міграцій.

Мігруючі підорлики для зимівлі обрали декілька. Це Балканський півострів (3 птахи), який є відомим місцем зимівлі цих птахів. Три птахи мігрували до Африки, куди долітає частина підорликів. Один птах, ймовірно, буде зимувати в Західній Європі та один – в Ізраїлі.

Побажаємо підорликам успішної зимівлі та повернення на свої місця гніздування.

Література

Домашевський С. В. Підорлик великий // Червона книга України. Тваринний світ / За ред. І. А. Акімова. — К. : Глобалконсалтинг, 2009. — С. 428.

Домбровский В.Ч. Большой подорлик Aquila clanga (Pallas, 1811) в зоне симпатрии с малым подорликом Aquila pomarina (C.L.Brehm, 1831): межвидовые взаимоотношения, численность, распространение, биология гнездования. Автореф. … дис. К.б.н. – Минск, 2009. – 27 с.

М.Н. Гаврилюк, Український центр досліджень хижих птахів

Рекомендоване посилання:Гаврилюк М. Міграція великих підорликів територією України (за даними стеження за допомогою передавачів). – Український центр досліджень хижих птахів. 23.11.2017. https://raptors.org.ua/1151. Дата звернення: .

Ви маєте увійти, щоб коментувати.