Відбулася V Міжнародна конференція Робочої групи по соколоподібним та совам України

14-16 листопада 2019 року в м. Кривий Ріг відбулася Міжнародна конференція «Хижі птахи України та прилеглих територій». В її роботі взяли участь понад 20 орнітологів з України, а також Білорусі. Організаторами конференції були: Криворізький державний педагогічний університет, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Робоча група по соколоподібним та совам України та Український центр досліджень хижих птахів. Головою оргкомітету – канд. біол. наук, доцент В. І. Стригунов.

Автори фото: Віктор Волошин, Ігор Янчук, Максим Гаврилюк, Вячелав Кайстро

Конференцію відкрив вітальним словом ректорі Криворізького педуніверстету Я. В. Шрамко. У пленарній частині конференції доповідь на тему «Підсумки і напрямки досліджень хижих птахів Україні у ХХI сторіччі» представив канд. біол. наук. Володимир Стригунов. Було здійснено аналіз публікаційної активності та напрямків досліджень по хижим птахам України протягом останніх 20 років.

У перший день із доповідями також виступили:

• Канд. біол. наук Іван Митяй (Київ) «Варіація розмірів та форми яєць у Сов (Srigiformes)», співавтори – О. Шатковська, В. Стригунов. У межах добре розробленої автором методики опису пташиних яєць було представлено оологічні особливості сов.

• Ігор Янчук (Кривий Ріг) представив дві доповіді – «Хижі птахи східних околиць Кривого Рогу» та «Сови східних околиць Кривого Рогу», під час яких надано характеристику фауни, статусу та чисельності досліджених груп птахів.
15 листопада доповіді були присвячені головним чином екології, міграції та зимівлям хижих птахів.

• Докт. біол. наук Володимир Івановський (Вітебськ, Білорусь) виступив на тему: «Закономірності структурної організації угруповань хижих птахів». На основі багаторічних досліджень проаналізовано зв’язок між гніздовим виділом і трофічними зв’язками хижих птахів Білорусі.

• Володимир Коцюруба (Кривий Ріг) представив дві доповіді: «Гніздова чисельність боривітра звичайного (Falco tinnunculus Linnaeus, 1758) в місті Кривий Ріг та прилеглих територіях» та «Особливості живлення вухатої сови (Asio otus L.) на південному заході Дніпропетровської області». Щодо чисельності боривітра, її оцінено в 90-125 гніздових пар. У живленні вухатої сови виявлено 4 види мікромаммалій, переважає миша хатня.

• Канд. біол. наук Володимир Стригунов (Кривий Ріг) виступив із доповіддю на тему: «Чисельність хижих птахів на півдні правобережного степу України» (співавтори Ю. Милобог, А. Рашевська, А. Потопа). Було представлено результати відносних обліків птахів, здійснених у ході експедиції в травні 2019 року.

• Анатолій Шевцов (Кіровоградська область) представив результати досліджень на тему: «Поширення і чисельність шуліки чорного (Milvus migrans) в Кропивницькій області». Було представлено відомості щодо поширення виду в області, чисельність оцінено в приблизно 15-20 пар. Звернуто увагу, що у Червоній книзі України (2009) інформації про гніздування виду в області немає.

• Канд. біол. наук Максим Гаврилюк (Черкаси) представив доповідь, співавторами якої були канд. біол. наук Юрій Милобог (Кривий Ріг), Matthias Prommer та Janos Bagyura (Угорщина) на тему: «Супутникове відстеження українських балабанів (Falco cherrug): розселення молоді, міграція, зимівля, загрози та зв’язок з населенням центральноєвропейської популяції». Серед іншого встановлено, що молоді балабани з центральноєвропейської популяції регулярно відвідують територію України; тоді як українські балабани на захід не мігрують. У той же час балабани зі Східної Європи більш схильні до дальніх міграцій.

• Денис Кітель (Білорусь) представив доповідь на тему «Дані щодо міграції скопи (Pandion haliaetus) з північної Білорусі, отримані завдяки GPS/GSM-передавачам». Найбільш інтерес у учасників конференції викликала інформація про поведінку дорослої самки, яка наприкінці липня залишила гніздо із дорослими пташенятами, пролетіла 650 км на південь (в Рівненську область), де затрималась на декілька днів, після чого повернулась до гнізда.

• Сергій Домашевський (Київ) представив доповідь на тему «Зимові обліки орлана-білохвоста на території Чорнобильського біосферного заповідника взимку 2018-2019 рр.». Встановлено, що зимувало 35-40 орланів-білохвостів.

• Канд. біол. наук Максим Гаврилюк (Черкаси) виступив із доповіддю на тему: «Зимівля орлана-білохвоста поблизу птахофабрик у Середньому Придніпров’ї». У результаті даних, отриманих від російських орланів із передавачами, було виявлено найбільше у Середньому Придніпров’ї місце зимівлі орланів, яке не пов’язане із відкритими водоймами. Біля звалища однієї із птахофабрик протягом трьох зим трималося 60-80 цих хижаків.

Під час конференції функціонувала фотовиставка соколоподібних та сов України. Учасники мали можливість розглядати світлини, зроблені Вячеславом Кайстро, Оксаною Ралдугіною, Віктором Севідовим та Ігором Янчуком.
До початку роботи конференції було видано тези, що вміщують 23 публікації. За результатами роботи конференції прийнято резолюцію.

Максим Гаврилюк

Рекомендоване посилання:Гаврилюк М. Відбулася V Міжнародна конференція Робочої групи по соколоподібним та совам України. – Український центр досліджень хижих птахів. 29.11.2019. https://raptors.org.ua/1705. Дата звернення: .

Ви маєте увійти, щоб коментувати.