Зимівля соколоподібних у Середньому Придніпров’ї взимку 2017/2018 рр.

Взимку 2017/2018 рр. нами було продовжено традиційний моніторинг видового складу та чисельності зимуючих хижих птахів у Середньому Придніпров’ї. Як і раніше, основна увага приділялась птахам, що зимують в агроландшафтах. Із результатами обліків за попередні роки можна ознайомитись на нашому сайті (2013, 2014, 2016).

Фото М. Борисенко

Погодні умови зими 2017/2018 рр. були доволі своєрідними – до середини січня 2018 були відсутні стійкі морози та сніговий покрив.
Для оцінки видового складу і чисельності соколоподібних проводили маршрутні обліки. У більшості випадків для цього використовували автомобіль.  Дослідженнями охоплено головним чином агроландшафти, а також населені пункти та невеликі за площею ліси, через які пролягав автомобільний маршрут. Загальна протяжність маршрутів становила 327 км. Додаткові відомості було отримало під час пішохідних екскурсій в різних біотопах.

Результати автомобільних обліків представлено в таблиці:

Видовий склад та відносна чисельність зимуючих соколоподібних у Середньому Придніпров’ї взимку 2017/2018 рр.

Дата/Протяжність маршруту, км 6, 8.01 / 130 16.01 / 110 4.02 / 87 Разом
A. nisus 1 1 2
B. lagopus 3 13 16
B. buteo 9 8 15 32
Разом 9 12 29 50

Якщо аналізувати чисельність хижих птахів у межах агроландшафтів, для канюка відносна чисельність становила 2,09 ос./10 км маршруту, для зимняка – 1,08 ос./10 км маршруту. У порівнянні з минулими роками чисельність канюка була близька до середніх багаторічних показників (Гаврилюк та ін., 2014, 2015). Чисельність зимняка була нижчою приблизно на 20% за середню багаторічну, що можна пояснити доволі м’якими умовами зимівлі, в результаті чого більша частина птахів зимувала у більш північних регіонах. Канюків неодноразово реєстрували також під час інших екскурсій в різноманітних біотопах, головним чином біля відкритих біотопів вздовж узлісь.

Крім видів, виявлених в агроландшафтах, також спостерігали: польового луня (Circus cyaneus) 23.12.2017 (2 ос.) і 21.01.2018. Сапсана (Falco peregrinus) 11.02.2018 біля очисних споруд м. Черкаси. Боривітра звичайного (Falco tinnunculus) реєстрували в м. Черкаси до кінця грудня 2017. Яструб великий (Accipiter gentilis) траплявся декілька разів поблизу населених пунктів, проте його чисельність була низькою. Підсоколик малий (Falco columbarius) нам під час обліків не трапився, проте його спостерігала 21.01.2018 в Чигиринському районі Черкаської області О. І. Ралдугіна (особ. повід.).
Розподілу та чисельності орланів-білохвостів (Haliaeetus albicilla) буде присвячено наш окремий матеріал.

М.Н. Гаврилюк, О.В. Ілюха, М.М. Борисенко

Література

Гаврилюк М.Н., Ілюха О.В., Борисенко М.М. Видовий склад та чисельність соколоподібних в агроландшафтах Середнього Придніпров’я в зимові періоди 2009-2011 рр. // Птицы бассейна Северского Донца. – Харьков, 2014. – Вып. 12. – С. 206-212.

Гаврилюк М.Н., Ілюха О.В., Борисенко М.М. Видовий склад та чисельність соколоподібних в агроландшафтах Середнього Придніпров’я в зимові періоди 2011-2014 рр. // Вісник Черкаського університету. Серія Біологічні науки. – 2015. – №19. – С. 49-54.

Ви маєте увійти, щоб коментувати.