Кузьменко Ю. В. Дисертація кандидата біологічних наук

Відкрити файл16 березня 2021 року в Інституті зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України відбувся захист кандидатської дисертації Кузьменка Юрія Валерійовича на тему: «Совоподібні (Strigiformes) Центрального та Східного Полісся України». Спеціальність 03.00.08 – зоологія.

Науковий керівник: Гаврись Гліб Георгійович, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, завідувач відділу фауни та систематики хребетних.

На нашому сайті можна також ознайомитись із авторефератом дисертації.

Ви маєте увійти, щоб коментувати.