Дослідження міграції хижих птахів навесні 2023 року в північно-східній частині Закарпатської області

Вивчення міграцій хижих птахів проводились з 01.04 по 10.05.2023 р. (протягом 40 днів) в околицях сс. Біласовиця і Латірка Мукачівського району Закарпатської області. Села розташовані в долині р. Латориця, у верхній її течії. Долина річки на цій ділянці простягається з півдня на північ, має ширину близько 3 км, вкрита листяними і хвойними лісами різного віку. Також велику площу займають випаси і луки, поблизу сіл розташовані присадибні ділянки. Основний напрямок вітру в цій місцевості – північний (50 %).

Обліки птахів проводили одночасно з трьох точок, які розташовувались на пагорбах лівого і правого берегів річки над згаданими селами на висоті близько 870 м н.р.м. Нашими спостереженнями були охоплені середньовесняний та пізньовесняний періоди міграції. Дані збирались з 8:00 до 16:00. Обліки не проводились лише під час складних погодних умов – туман чи опади (дощ, сніг). Загальна кількість таких випадків склала 5 днів.

Всього нами було зареєстровано 15 видів хижих птахів. Дані щодо видового складу і чисельності птахів представлені в таблиці:

Вид І декада квітня ІІ декада квітня ІІІ декада квітня І декада травня Всього
Pandion haliaetus 1 1
Pernis apivorus 7 7
Circus cyaneus 5 4 9
Circus macrourus 1 1
Circus pygargus 2 15 17
Circus aeruginosus 52 24 5 2 83
Acipiter gentilis 4 1 5
Acipiter nisus 18 17 5 40
Buteo buteo 52 4 6 9 71
Circaetus gallicus 1 1
Aquila clanga 2 2
Aquila pomarina 3 1 1 5
Falco subbuteo 1 1 2 4
Falco columbarius 1 1
Falco tinnunculus 6 3 6 4 19
Всього 142 61 39 24 266

Як видно з таблиці, найбільшу чисельність хижих птахів під час міграції спостерігали в першій декаді квітня. Найбільш численним був лунь очеретяний, на другом місці – канюк звичайний, на третьому – яструб малий. Серед виявлених видів 7 занесені до Червоної книги України (2009): скопа, лунь польовий, лунь степовий, лунь лучний, змієїд, підорлик великий та підорлик малий.
Встановлено, що напрямки польоту, які обирала більша частина птахів, були північний та північно-східний.
Таким чином, у період проведення досліджень у зазначеному районі спостерігалась міграція хижих птахів слабкої інтенсивності.

Домашевський С.В., к.б.н., Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник, Український центр дослідження хижих птахів; Федун О.М., к.б.н., Національний університет «Чернігівський колегіум» ім. Т. Г. Шевченка; Кавурка В.В., к.б.н., Інститут зоології НАН України ім. І.І. Шмальгаузена; Ковган Я.О., аспірант, Герасименко М.В., аспірант, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління.

Рекомендоване посилання:Домашевський С., Федун О., Кавурка В., Ковган Я., Герасименко М. Дослідження міграції хижих птахів навесні 2023 року в північно-східній частині Закарпатської області. – Український центр досліджень хижих птахів. 28.06.2023. https://raptors.org.ua/6594. Дата звернення: .

Позначено:


Ви маєте увійти, щоб коментувати.