Моніторинг гніздової популяції орлана-білохвоста на Середньому Дніпрі у 2020 році

Протягом багатьох років ми здійснюємо моніторинг за популяцією орлана-білохвоста (Haliaeetus albicilla). Деякі результати можна прочитати в одному з наших попередніх матеріалів. Його метою є щорічний контроль заселення орланами гнізд та успішності гніздування.

Представляємо вашій увазі невеликий відеосюжет, відзнятий під час контролю гнізд орлана-білохвоста у Черкаській області 24 травня 2020 року.

Максим Гаврилюк, Юрій Милобог, Український центр досліджень хижих птахів

Міграція великих підорликів із передавачами з Полісся: результати першого року досліджень

Як повідомлялося раніше, нами було розпочато дослідження великого підорлика (Aquila clanga) на півночі України за грантової підтримки ECOTONE TELEMETRY GRANT 2018. Його метою є вивчення поведінки великих підорликів у гніздовий період та їх міграційних переміщень за допомогою GSM-передавачів.

У 2019 році протягом гніздового періоду передавачі отримали три птахи: двоє з Бородянського району Київської області та один – з Іванківського району Київської області. Птахи з Бородянського району були з одного гнізда, а саме: дорослий птах, ймовірніше самець, який отримав ім’я Steve та передавач UKR01 та його пташеня, назване Alex, з предавачем UKR03. Птах з Іванківського району на ім’я Serg був помічений передавачем UKR02. Відповідні кодові номери передавачів відображаються і на картах переміщень, що ми поширюємо.

Першим міграцію на південь минулого року розпочав Alex (стать птаха наразі нам не відома) і трапилося це 20 вересня. Міграція відбувалася територією наступних країн: Молдова, Румунія, Болгарія, Греція, Туреччина, Сирія, Ліван, Ізраїль, Єгипет та Судан. 23 жовтня Alex зупинився і тимчасово припинив міграційні переміщення, залишаючись приблизно в одному місці до 13 листопада, після чого впродовж 24 днів здійснював поступові перельоти південніше, періодично зупиняючись на кілька днів у певних місцях і досягнув остаточного місця зимівлі 6 грудня. Під час цих перельотів птах ненадовго залітав до Ефіопії. Найбільш південна точка маршруту мала широту 11° 17’ пн.ш. Весняну міграцію птах почав 5 квітня 2020 року тим самим маршрутом, лише краєм залетівши до Еритреї та Йорданії і оминувши Ліван та Грецію. На зворотному шляху тримався більше берегової лінії, в Туреччині не полетів найпростішим шляхом по діагоналі, а попрямував на південь до Чорного моря, після того повернув на захід для його обльоту. В Молдові Alex змінив напрямок міграції з північного на північно-східний і східний. Де він зупиниться для проведення літа, наразі питання є відкритим. Дані інших досліджень свідчать, що птахи у віці одного року рідко вертаються до місця свого народження.

Читати далі »

Находка наибольшей ночевки зимующих полевых луней в Украине зимой 2019-2020 гг

Для некоторых видов хищных птиц во время миграций и зимовок характерно формирование ночевочных скоплений. Например, для кобчика на юге Украины известны ночевки от нескольких десятков птиц, до нескольких тысяч (Домашевский, 2002; Петрович, Редінов, 2008), для орлана-белохвоста на юге Украины известны ночевочные скопления зимой до 300 птиц (Петрович, Редінов, 2007).

Ночевки полевого луня (Circus cyanneus) в осенне-зимний период в Украине отмечались в разных регионах: в Ивано-Франковской области – 8-12 птиц (Бундзяк та ін., 1994), в АР Крым на трех учетных точках общая численность птиц составила 100-130 особей (Кучеренко та ін., 2017), в Николаевской области в декабре 2004 г. – 23 ос. (Милобог, 2012) и в феврале 2009 г. – 5 ос. (Рединов, Петрович, 2016) соответственно.

Подобное скопление полевых луней было выявлено нами в Акимовском районе Запорожской области зимой 2019-2020 гг. Для ночевки луни избрали тростниковые заросли в верховьях Утлюкского лимана. Впервые полевых и болотных луней на этом месте мы отметили в ноябре численность птиц составила 17 полевых и 3 болотных (Circus aeruginosus) луней. Наиболее полные наблюдения при участии двух учетчиков с разных точек удалось провести 13.01.2020 г. В предвечерних сумерках луни слетались с охотничьих территорий в верховье Утлюкского лимана в район моста, расположенного в 3 км от с. Давыдовка. В основном птицы подлетали с южной и северо-западной сторон. Первые особи, появившиеся у места ночевки, летали над тростником, затем группками или одиночками садились отдыхать на грунт. Подлет луней к месту ночевки продолжался до глубоких сумерек, одновременно можно было наблюдать до 55 птиц, беспорядочно летающих над тростником. В глубоких сумерках луни перелетали в тростник, где и ночевали. Всего 13.01.2020 г. было учтено 118 полевых и 5 болотных луней. Принимая во внимание недоучет, оценка численности ночевочного скопления полевого луня может составлять 125-130 особей. Это самое крупное известное скопление луней на зимовке в Украине. Учитывая, что полевой лунь занесен в Красную книгу Украины (2009), верховья Утлюкского лимана является местом, важным для сохранения вида.

С.В. Домашевський, В.В. Вєтров, Український центр досліджень хижих птахів

Литература

Бундзяк П.В., Завадовський В.Г., Брус С.І. (1994): Знахідка місця зимової ночівлі польових лунів на Івано-Франківщині. – Беркут. 3 (1): 48.

Домашевский С.В. (2002): Наблюдения за осенней миграцией хищных птиц на Крымском полуострове. – Беркут. 11 (1): 112-116.

Кучеренко В.М., Прокопенко С.П., Жеребцова Т.А., Жеребцов Д.Ю. (2017): Комунальні ночівлі луня польового, Circus cyanneus (Accipitriformes, Accipitridae), на Кримському півострові. Вестн. зоологии. Отдельный выпуск 35: 42–44.

Милобог Ю.В. (2012): Соколоподібні (Falconiformes) степової зони України: видовий склад, територіальний розподіл, динаміка чисельності та охорона. – Дис. … канд. біол наук. Кривий Ріг: 1-351.

Петрович З.О., Редінов К.А. (2007): Значення Кінбурнської коси в збереженні орлана-білохвоста в зимовий період. – Бранта. 10: 156-164.

Петрович З.О., Редінов К.О. (2008): Знахідка місця скупчення кібчиків в період осінньої міграції в Північно-Західному Причорномор’ї. – Новітні дослідження соколоподібних та сов. Мат-ли ІІІ міжн. наук. конф. «Хижі птахи України». Кривий Ріг: 286-289.

Рединов К.А, Петрович З.О. (2016): Луни в Николаевской области. – Луни Палеарктики. Систематика, распространение, и особенности экологии в Северной Евразии. Мат-лы VII Междун. конференции РГСС. Ростов-на-Дону: Изд-во Южного федер. унив.: 53-63.

Зимові обліки орлана-білохвоста на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника (третій етап, лютий 2020 р.)

У лютому 2020 року ми продовжили зимовий моніторинг чисельності орлана-білохвоста (Haliaeetus albicilla) в Зоні відчуження Чорнобильської АЕС, який почали ще взимку 2008-2009 рр. та здійснюємо практично щороку. Взимку 2019/2020 рр. перший та другий етапи обліків було проведено 16-19 грудня 2019 та 8-10 січня 2020.

Третій етап зимових обліків було проведено з 3 по 5 лютого 2020 року. Як і раніше, ми обстежували лівий берег Прип’яті, а також прикордонну територію з Білоруссю в районі р. Несвіч. На правому березі Прип’яті обліки проводили на відкритих і заболочених територіях. Як протягом грудня – січня, так і в лютому погода була весняною, температура сягала до + 5°С, сніговий покрив був відсутній. Крига на всіх водоймах також не сформувалась. Ймовірно, тому не було виявлено концентрацій птахів, оскільки орлани були рівномірно розподілені по всій території досліджень.

Найбільшу чисельність птахів спостерігали в долині Прип’яті – 6 особин, також 5 особин відмітили на р. Несвіч. Не було виявлено місць вдалого полювання вовків, де зазвичай біля останків вбитих тварин збираються великі пернаті хижаки. Всього нами було обліковано 18 орланів.
Чисельність інших хижих птахів також була низькою – зустріли 3 звичайних канюка (Buteo buteo), яструба великого (Accipiter gentilis) та яструба малого (Accipiter nisus).

У результаті проведених досліджень ми припускаємо, що зимою 2019/2020 рр. на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника зимувало 23-27 орланів-білохвостів. Цей показник набагато менший, ніж у минулі роки. Скоріше за все, це пов’язано з аномально теплою зимою, тому частина орланів для зимівлі обрала інші території. Попри невелику кількість виявлених орланів, дані обліки є важливими для моніторингу зимуючої популяції цих птахів за різних погодних умов.

Серед інших червонокнижних видів були зустрінуті тетерук (Lyrurus tetrix) та орябок (Bonasa bonasia).

Ми щиро вдячні компанії «Бейкер Тіллі Україна» («Baker Tilly Ukraine»), яка фінансово підтримала проведення наших польових досліджень у зоні відчуження.

Логотип

Сергій Домашевський (Український центр досліджень хижих птахів), Сергій Обрізан, Сергій Жила (Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник).

Зимові обліки орлана-білохвоста на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника (другий етап, січень 2020 р.)

У січні ми продовжили зимовий моніторинг чисельності орлана-білохвоста (Haliaeetus albicilla) в Зоні відчуження Чорнобильської АЕС, який почали ще взимку 2008-2009 рр. та здійснюємо майже щороку. Взимку 2019/2020 рр. перший етап обліків було проведено 16-19 грудня 2019.

Другий етап зимових обліків було проведено з 8 по 10 січня 2020 року. Як і раніше, ми обстежували лівий берег Прип’яті, а також прикордонну територію з Білоруссю в районі р. Несвіч. На правому березі Прип’яті обліки проводили на відкритих і заболочених територіях. Як і в грудні, цього разу погода також була весняною, температура сягала до + 8°С, сніговий покрив був лише один день і до 1 см. 10 січня майже цілей день падав дощ, що заважало проводити обліки птахів. Крига була лише на озерах та затоках річок. Ймовірно, тому не було відзначено концентрацій птахів, оскільки орлани були рівномірно розподілені по всій території досліджень.

Читати далі »

Зимові обліки орлана-білохвоста на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника (перший етап, грудень 2019 р.)

Ми продовжуємо зимовий моніторинг чисельності орлана-білохвоста (Haliaeetus albicilla) в Зоні відчуження Чорнобильської АЕС, який почали ще взимку 2008-2009 рр. та здійснюємо щороку. Перший етап зимових обліків 2019/2020 рр. було проведено з 16 по 19 грудня 2019 року. Як і раніше, ми обстежували лівий берег Прип’яті, а також прикордонну територію з Білоруссю в районі р. Несвіч. На правому березі Прип’яті обліки проводили на відкритих і заболочених територіях, проїхали 16 км дамбами в долині р. Уж.

Варто відзначити, що зима 2019/2020 рр. дуже запізнилася – на момент проведення обліків був відсутній сніговий покрив та лід на водоймах, а вдень температура піднімалася до +15°С. Ймовірно, тому не було відзначено концентрацій птахів, оскільки орлани були рівномірно розподілені по всій території досліджень. Найбільшу чисельність птахів було відзначено в долині Прип’яті – 6 особин. Не було виявлено місць вдалого полювання вовків, де зазвичай біля останків вбитих тварин збираються великі пернаті хижаки. Всього враховано 16 орланів. Також зустріли 2 звичайних канюка (Buteo buteo) (кочівля), по одному яструбу великому (Accipiter gentilis) і малому (A. nisus).

Читати далі »

Матеріали V Міжнародної конференції Робочої групи по соколоподібним та совам України

Відкрити файлМатеріали V Міжнародної конференції Робочої групи по соколоподібним та совам України доступні на нашому сайті:

Birds of Prey of Ukraine and surrounding territories – Abstract book of the V International Conference of Working group on Birds of Prey and Owls of Ukraine (Kryvyi Rih, 14-17 November, 2019) / V. Stryhunov (ed.). – Kryvyi Rih, 2019.

Зміст:

 • Stryhunov V. Results and directions of research of birds of prey in Ukraine in the 21st century. – Р. 5.
 • Mytiai I., Shatkovska O., Stryhunov V. Variation of size and shape of eggs in owls (Strigiformes). – Р. 6.
 • Abuladze А. The Birds of Prey of the Kvernaki Ridge, Georgia. – Р. 7.
 • Tsvelykh A., Kucherenko V. Historical changes of birds of prey fauna of Ak-Kaya Mountain (Crimea Peninsula). – Р. 8.
 • Kuzmenko Y. Birds of Prey and owls of National Nature Park «Hutsulshchyna». – Р. 9.
 • Yanchuk I. Birds of prey of the eastern outskirts of Kryvyi Rih. – Р. 10.
 • Yanchuk I. Owls of the eastern outskirts of Kryvyi Rih. – Р. 11.
 • Bradbeer Р. Hen, Montagu’s and Pallid Harriers in central Dnipropetrovsk oblast. – Р. 12.
 • Ivanovsky V. Patterns of the structural organization of the community of birds of prey in Belarus. – Р. 13.
 • Bokotey А., Strus І., Dzyubenko N.Black Stork nests as a place of interest for birds of prey. – Р. 14.
 • Tsvelykh A. New data for breeding biology of the Scops Owl Otus scops (L.) in the Crimea. – Р. 15.
 • Kotsiuruba V. Breeding stock of Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 in Kryvyi Rih and surrounding territories. – Р. 16.
 • Kotsuiruba V., Yablonskaya J. Characteristics of diet of the Long-eared Owl Asio otus L. in the southwest west of Dnepropetrovsk region. – Р. 17.
 • Vetrov V. New data on the nesting of the White-tailed Eagle (Haliaeetus albicilla) in Zaporizhzhya region. – Р. 18.
 • Stryhunov V., Myloboh Y., Rashevska H., Potopa A. Recording of birds of prey in the southern right-bank steppe of Ukraine. – Р. 19.
 • Shevtsov A.Distribution and number of black kite (Milvus migrans) in the Kropyvnytskyi region. – Р. 20.
 • Prommer M., Myloboh Y., Gavrilyuk M., Bagyura J.Movements of Satellite-tracked Saker Falcons (Falco cherrug) in Ukraine: Juvenile Dispersal, Migration, Wintering, Threats and Relations to the Central-European Population. – Р. 21.
 • Kitel D., Shamovich D., Heshtaut P. Migration of Ospreys (Pandion haliaetus) from northern Belarus by the data from GPS/GSM-transmitters. – Р. 22.
 • Grishchenko V., Yablonovska-Grishchenko E. Migrations of the Osprey (Pandion haliaetus) in area of the Kaniv Nature Reserve (Central Ukraine). – Р. 23.
 • Domashevsky S. Winter counts of white-tailed eagle (Haliaeetus albicilla) in the territory of the Chernobyl radiation-ecological biosphere reserve in the winter 2018-2019. – Р. 24.
 • Kucherenko V., Tovpinets N., Slavinskaya A. Winter diet of Barn Owl (Tyto alba) in Crimea. – Р. 25.
 • Kotsuiruba V. Wintering of with Long-eared owl (Asio otus L.) in Kryvyi Rih and surrounding territories. – Р. 26.
 • Gavrilyuk M. Wintering of the White-tailed Eagle near poultry farms on the Middle Dnieper. – Р. 27.
 • Chegorka P., Mal’tsev I. Birds of Prey in the collections of Zoological Museum of Dnipro National University. – Р. 28.

Исследование миграции хищных птиц в Приазовье осенью 2019 года

Наблюдения проводились с 14.10 по 10.11.2019 г. у сс. Кириловка, Лиманное, Косых и Охримовка Акимовского района Запорожской области. Точки наблюдения располагались между лиманами Молочный и Утлюкский, впадающих в Азовское море.

Ежедневно наблюдатель отрабатывал по две точки, где вел наблюдения по три часа. Точки наблюдений менялись ежедневно, всего было отработано 12 таких точек. Фиксировался видовой состав, численность птиц, поведение, направление и высота миграции.

В ходе исследований установлено, что доминирующими направлениями миграции хищных птиц были юго-запад, запад; для обыкновенного канюка в основном – юго-восток. Для курганника и обыкновенной пустельги выявить мигрантов было сложно, поскольку птицы гнездятся в этой местности и часто отмечались отдыхающими или охотящимися, поэтому для них приведено только количество встреч.

Читати далі »

Відбулася V Міжнародна конференція Робочої групи по соколоподібним та совам України

14-16 листопада 2019 року в м. Кривий Ріг відбулася Міжнародна конференція «Хижі птахи України та прилеглих територій». В її роботі взяли участь понад 20 орнітологів з України, а також Білорусі. Організаторами конференції були: Криворізький державний педагогічний університет, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Робоча група по соколоподібним та совам України та Український центр досліджень хижих птахів. Головою оргкомітету – канд. біол. наук, доцент В. І. Стригунов.

Автори фото: Віктор Волошин, Ігор Янчук, Максим Гаврилюк, Вячелав Кайстро

Конференцію відкрив вітальним словом ректорі Криворізького педуніверстету Я. В. Шрамко. У пленарній частині конференції доповідь на тему «Підсумки і напрямки досліджень хижих птахів Україні у ХХI сторіччі» представив канд. біол. наук. Володимир Стригунов. Було здійснено аналіз публікаційної активності та напрямків досліджень по хижим птахам України протягом останніх 20 років.

У перший день із доповідями також виступили:

• Канд. біол. наук Іван Митяй (Київ) «Варіація розмірів та форми яєць у Сов (Srigiformes)», співавтори – О. Шатковська, В. Стригунов. У межах добре розробленої автором методики опису пташиних яєць було представлено оологічні особливості сов.

• Ігор Янчук (Кривий Ріг) представив дві доповіді – «Хижі птахи східних околиць Кривого Рогу» та «Сови східних околиць Кривого Рогу», під час яких надано характеристику фауни, статусу та чисельності досліджених груп птахів.
15 листопада доповіді були присвячені головним чином екології, міграції та зимівлям хижих птахів.

• Докт. біол. наук Володимир Івановський (Вітебськ, Білорусь) виступив на тему: «Закономірності структурної організації угруповань хижих птахів». На основі багаторічних досліджень проаналізовано зв’язок між гніздовим виділом і трофічними зв’язками хижих птахів Білорусі.

Читати далі »

Мічення передавачами підорликів на півночі Київської області

У 2019 році Українським центром дослідження хижих птахів було розпочато реалізацію нового проекту з дослідження великого підорлика (Aquila clanga) на півночі Київської області за грантової підтримки ECOTONE TELEMETRY GRANT 2018. Його метою є вивчення переміщень великих підорликів за допомогою передавачів.

Протягом березня – серпня 2019 року нами здійснювалися польові дослідження з метою перевірки відомих гнізд підорликів та пошук нових пар. Всього було перевірено близько 20 гніздових територій підорликів (малих та великих).

Одне з гнізд великого підорлика в Бородянському районі Київської області було знайдено нами ще у березні 2018 року. Воно виглядало досить дрібним, тому спочатку ми не надали цій знахідці вагомого значення. Проте 20 липня 2018 року з’ясувалося, що гніздо заселено і в ньому знаходиться не повністю оперене пташеня. В цей день ми якнайшвидше залишили околиці гнізда, аби не турбувати птахів. До гніздової ділянки повернулися на початку вересня і виявили, що птахи є великими підорликами. У 2019 році гніздування пари було успішним. 22 липня 2019 на пташеня, яке перебувало у гнізді, нами було надіто передавач. Наступного дня на цій гніздовій території нами було відловлено дорослого великого підорлика, якого також було помічено передавачем.

Читати далі »